Druk om naar de hoofdinhoud te gaan.
036 - 534 48 95 Musicalstraat 5B, 1323 VR Almere info@adkz.nl

Rijbewijs ingevorderd, wat nu?

Geschreven op 25 maart 2021.

Rijbewijs ingevorderd, wat nu?

Als uw rijbewijs is ingevorderd is dat heel vervelend en kan dat verstrekkende gevolgen hebben bijvoorbeeld voor uw werk of een andere reden waardoor u niet zonder rijbewijs kan komen te zitten. U kunt bij de rechtbank een klaagschrift indienen waarin u verzoekt het rijbewijs aan u terug te geven.

Rechtspraak

In een recente zaak van Rechtbank Gelderland heeft verzoeker een klaagschrift ingediend met het verzoek zijn rijbewijs terug te geven. Verzoeker wordt ervan verdacht dat hij onder invloed van alcohol een auto zou hebben bestuurd. De politie trof verzoeker achter het stuur van een auto aan waarvan de motor draaide. Dientengevolge is verzoeker aangehouden onder verdenking van rijden onder invloed en is vanwege het gemeten alcoholpromillage zijn rijbewijs ingevorderd.

Verzoeker heeft een klaagschrift ingediend met het verzoek zijn rijbewijs terug te geven. Daarbij heeft verzoeker beargumenteerd en onderbouwd dat zijn rijbewijs noodzakelijk is voor zijn werk, dat het openbaar vervoer geen optie is vanwege de slechte verbinding en lange reistijd, ook is er geen mogelijkheid dat verzoeker gebracht wordt. Verder heeft verzoeker aangevoerd dat hij het strafbare feit (rijden onder invloed) niet heeft gepleegd. Verzoeker heeft hiertoe aangevoerd niet in de auto gereden te hebben maar dat zijn echtgenoot in de auto heeft gereden. Verzoeker zat slechts achter het stuur met de motor aan, in verband met de kou, en was aan het wachten op zijn echtgenoot die iets aan het ophalen was. Deze stelling is door een drietal schriftelijke getuigenverklaringen bevestigd. Deze getuigen zijn door de politie niet gehoord.

Uit de rechtspraak blijkt dat, het enkele feit dat verzoeker achter het stuur zat van een stilstaand voertuig waarvan de motor draaide, onvoldoende is om hem als bestuurder van de auto aan te merken. Immers had verzoeker niet deelgenomen aan het verkeer en ook de politieagenten hebben hem de auto niet feitelijk zien besturen. Daarnaast wordt de stelling van verzoeker door meerdere getuigen bevestigd.

De rechtbank is tot het oordeel gekomen dat het rijbewijs van verzoeker per direct dient te worden teruggegeven omdat niet met zekerheid gesteld kan worden dat de rechter bij de inhoudelijk behandeling van de strafzaak, tot het oordeel komt dat wettig en overtuigend kan worden bewezen dat verzoeker als bestuurder van de auto zal worden aangemerkt en zich dus schuldig heeft gemaakt aan rijden onder invloed.

Klaagschrift

Hoe verloopt nu een klaagschriftprocedure? Nadat uw rijbewijs is ingevorderd heeft het Openbaar Ministerie 10 dagen de tijd om te beslissen of u uw rijbewijs terugkrijgt. Hiervoor dient u een brief aan het Openbaar Ministerie te sturen. Dernk eraan dat u uw verzoek goed beargumenteert en onderbouwt.

De officier van Justitie bepaald of u uw rijbewijs terugkrijgt of niet. Wanneer er binnen 10 dagen geen beslissing is genomen, dan hoort u uw rijbewijs terug te krijgen. Wanneer de officier van Justitie beslist dat u uw rijbewijs voorlopig niet terugkrijgt dan kan een advocaat voor u een klaagschrift indienen. Naar aanleiding van het klaagschrift wordt er een zitting gehouden bij de rechtbank waarop de rechter zal beslissen of uw rijbewijs door de officier van Justitie op de juiste gronden is ingevorderd en of er voldoende redenen zijn om u uw rijbewijs – in afwachting van de inhoudelijke behandeling van de strafzaak – wel of niet terug te geven. Hierna volgt dan nog de inhoudelijk behandeling van de strafzaak bij de rechtbank over de verdenking van het gepleegde strafbare feit, in deze casus; rijden onder invloed van alcohol.

Conclusie
Indien uw rijbewijs is ingevorderd wegens een verdenking van een strafbaar feit, is het dus mogelijk deze terug te vragen door het indienen van een klaagschrift. De kans van slagen van een dergelijk verzoek hangt overigens wel sterk af van de argumenten die worden aangevoerd en de onderbouwing daarvan.

Vragen?
Voor meer informatie, vragen of juridische bijstand bij het indienen van een klaagschrift kunt u terecht bij de specialisten van Zwiers Advocatenkantoor (www.adkz.nl).

Contact

Vul ons contactformulier in om door ons teruggebeld te worden op het moment van uw voorkeur, of neem rechtstreeks contact op per e-mail of telefoon


Zwiers Advocatenkantoor
Musicalstraat 5B | 1323 VR Almere
Tel: 036 534 48 95
E-mail: info@adkz.nl